„KAWIARNIANE INSPIRACJE”

„Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju:
W Polszcze, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju,
Jest do robienia kawy osobna niewiasta,
Nazywa się kawiarka; ta sprowadza z miasta
Lub z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku,
I zna tajne sposoby gotowania trunku,
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu,
Zapach moki i gęstość miodowego płynu”.
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”


Większość z nas lubi wypić o poranku pyszną kawę, czyli napój z ziaren kawowca, który pochodzi z Etiopii, a w Europie pojawił się w XVI w. Może degustacja tego popularnego na całym świecie napoju  zachęci Was do napisania wiersza o kawie? Zachęcamy uczniów ZS nr 2  do wzięcia udziału w Konkursie Poetyckim ph. „Kawiarniane inspiracje”. Główne cele tego przedsięwzięcia to: promocja szkoły, rozwijanie uzdolnień poetyckich, wyzwalanie kreatywności.
Zasady uczestnictwa:
•    uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZS nr 2;
•    warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie wiersza związanego z tematyką przedsięwzięcia;
•    utwory poetyckie można przesłać drogą elektroniczną poprzez dziennik do 14 czerwca 2022 roku;
•    ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17 czerwca 2022 roku;
•    wiersze muszą być napisane samodzielnie, plagiaty zostaną zdyskwalifikowane;
•     prace oceni jury uwzględniając takie aspekty jak: inwencję twórczą i kreatywność, oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową i ortograficzną.
Dla laureatów konkursu przewidziano dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Organizatorkami przedsięwzięcia są nauczycielki języka polskiego:
p. Joanna Pucyk i p. Justyna Ostrzyżek