Odbiór świadectw maturalnych

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 


Zapraszamy maturzystów do odbioru świadectw dojrzałości, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego 4 lipca 2019r.  od godz. 8.00