Oddanie do użytku w ZS nr 2 nowoczesnych pracowni

18.11.2021 r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbyło się oddanie do użytku nowoczesnych, w pełni wyposażonych pracowni dydaktycznych. Sale zostały usytuowane w nowym budynku w całości przeznaczonym do kształcenia zawodowego młodzieży, w tym z niepełnosprawnościami.   

W uroczystości udział wzięli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Ryszard Szczygieł, Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego p. Karol Ciołek, Sekretarz Powiatu p. Jerzy Siwiec, zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego p. Marzanna Gałach, członek zarządu p. Władysław Mika. 

Dyrektor p. K. Okliński przywitał zebranych i krótko przedstawił historię powstania budynku i genezę utworzenia w nim pracowni do nauki zawodów, w których kształci nasza placówka. Następnie głos zabrał p. Ryszard Szczygieł, który podkreślił wagę zajęć praktycznych w zdobywaniu wykształcenia i nabywania umiejętności zawodowych już w szkole. 

P. Karol Ciołek w swojej wypowiedzi skupił się na korelacji warunków kształcenia z wynikami osiąganymi przez uczniów.  

Z kolei p. Jerzy Siwiec w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bardzo dobre warunki, w jakich młodzież będzie przystępowała do egzaminów kończących kolejne etapy kształcenia zawodowego. 

W dalszej części spotkania wszyscy obecni zwiedzili pracownie gastronomiczne. Pochwalili wybór umeblowania, urządzeń oraz sprzętów. Goście obejrzeli też pracownie: systemów energetyki odnawialnej, hotelarską wraz z jednostką mieszkalną i obsługi konsumenta oraz recepcję. Wyposażenie wszystkich pracowni prezentowali uczniowie, którzy kształcą się w poszczególnych zawodach.

Dwie pracownie gastronomiczne z łącznie 28 stanowiskami oraz pracownia systemów energetyki odnawialnej i częściowo pracownia hotelarska, a także obsługi konsumenta powstały dzięki pozyskaniu środków finansowych w ramach realizacji projektu: pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. 

W organizację uroczystości byli zaangażowani: p. Paweł Salamończyk – szkolny koordynator projektu, p. Lucyna Grono, p. Ewa Krüger, p. Katarzyna Jastrzębska, p. Agnieszka Cichosz, p. Grzegorz Dziurdziak. Galeria