Odnawialne źródła energii w ZS Nr 2

 

eozel pan

Odnawialne źródła energii w ZS Nr 2

   Dnia 11 marca 2015 r. uczniowie klasy I TE i II TE uczestniczyli w spotkaniu z p.B.Gospodarkiem przedstawicielem Fundacji Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie w ramach projektu pn.: "PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW".
   Młodzież kształcąca się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej została zapoznana z możliwością uzupełniania i wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach zawodowych poprzez grę edukacyjną na portalu www.graozel.pl. Przedstawiciel fundacji zwrócił uwagę, iż szczególnie w województwie lubelskim zagadnienia odnawialnych źródeł energii odgrywają duże znaczenie. Prowadzący zachęcał uczestników do podejmowania kształcenia na uczelniach wyższych w zakresie energetyki odnawialnej we względu na wzrost zapotrzebowania na pracowników tej branży.
   Zajęcia przeprowadzone przez przedstawiciela Fundacji Polskiej Akademii Nauk przyczynią się do pogłębienia wiedzy przez uczniów zainteresowanych zagadnieniami oze oraz wzrostu ich świadomości zawodowej.
   Spotkanie zorganizowali p.Dariusz Lada i p.Paweł Salamończyk .

dsc08258