OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU PSYCHICZNYM

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie do wzięcia udziału w IX Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, która w tym roku szkolnym odbywać się będzie pod hasłem „Stres i lęk - wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”. Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i regionalnego. Jej główne cele to: poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego, kształtowanie nawyków prozdrowotnych i lepsze rozumienie natury zaburzeń zwalczania stereotypów w tym zakresie.

Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w olimpiadzie otrzymają materiały edukacyjne oraz wsparcie i pomoc w przygotowaniu się do konkursu od szkolnego pedagoga i psychologa.

Zapisać się na olimpiadę można przez e- dziennik lub osobiście w gabinecie nr 48 do 22 września.

 
Anita Olszewska – pedagog szkolny
Justyna Surowiec – psycholog szkolny