p. Anita PROFILAKTYKIEM ROKU 2019!!!

Miło nam poinformować, że pedagog szkolny Zespołu Szkół nr 2, Pani Anita Olszewska uzyskała tytuł PROFILAKTYKA ROKU 2019. Konkurs  został zorganizowany przez Miejską  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Anita  systematycznie realizuje zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Organizuje i prowadzi prelekcje dla rodziców, szkolenia, organizuje konkursy profilaktyczne. W swojej pracy zrealizowała m.in. cztery programy profilaktyczne, których adresatami byli zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz kadra pedagogiczna. Zorganizowała również warsztaty profilaktyczne, które poprowadził terapeuta ze Stowarzyszenia Monar, a także współpracowała z Komedą Powiatową Policji w Łukowie. Podejmowane przez Panią Pedagog działania profilaktyczne przynoszą pozytywne rezultaty, kształtują zachowania prozdrowotne, pomagają odpowiednio reagować w sytuacjach trudnych, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, kształtują właściwy system wartości i wpływają na podniesienie świadomości młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

 Życzymy dalszych sukcesów!
Galeria