Podsumowanie akcji „Światełko Bożonarodzeniowe”

Od wielu lat Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 zajmuje się działalnością charytatywną. Jego członkowie w tym roku, wspólnie z paniami: Katarzyną Świderską, Iwoną Świć oraz Bożeną Wiśniewską-Gałąską już po raz dziewiąty zorganizowali akcję „Światełko Bożonarodzeniowe” dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W dniach od 19 listopada do 14 grudnia 2018 r. na terenie szkoły przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zbierali pieniądze oraz trwałe produkty żywnościowe i środki czystości. Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli oraz pracowników ZS nr 2 przygotowano 10 paczek, które przekazano najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły. 


Wszystkim ofiarodawcom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!