Prelekcja edukacyjno-profilaktyczna "Więzienie – stracony czas"

19 maja br. naszą szkołę odwiedzili pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach.  Prelekcję edukacyjno - profilaktyczną "Więzienie – stracony czas" dla młodzieży zorganizował szkolny pedagog p. A.Olszewska. W spotkaniu z kadrą siedleckiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli uczniowie klas: 2też, 2th, 3tek, 3th, 4te oraz 4tk.

Głównym przekazem zajęć były działania prewencyjne: ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia. Dodatkowo uczniowie zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i misją Służby Więziennej. Goście przybliżyli zasady rekrutacji do Służby Więziennej, wskazali korzyści płynące ze służby w tej formacji mundurowej. Funkcjonariusze Służby Więziennej odwołując się do siedleckiej jednostki penitencjarnej, zapoznali uczniów z funkcjonowaniem i specyfiką zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Tego rodzaju inicjatywy podnoszą świadomość prawną uczniów, a rozmowy dotyczące negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych niosą ze sobą wartość profilaktyczną.


Galeria