,,SOBĄ BYĆ – DOBRZE ŻYĆ. MŁODZIEŻ W ŚWIECIE UZALEŻNIEŃ.” WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W Zespole Szkół nr 2 odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Poprowadziła je pani Weronika Rudzińska- certyfikowany terapeuta uzależnień ze Stowarzyszenia Monar w Łęcznej. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie umiejętności unikania zagrożeń towarzyszących zachowaniom ryzykownym i wskazywanie sposobu radzenia sobie z nimi, rozwijanie świadomości pozwalającej na dokonywanie wyborów życiowych bez sięgania po środki uzależniające. Podczas warsztatów młodzież zapoznała się z rodzajami substancji psychoaktywnych oraz  z symptomami, które mogą świadczyć o uzależnieniu. 

Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży a profesjonalne przeprowadzenie warsztatów w dużym stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości młodzieży. 

Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży zorganizowały psycholog p. E. Klimiuk i pedagog szkolny p. A. Olszewska.