Stypendia marszałka województwa lubelskiego

11 grudnia 2019 r w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W gronie stypendystów w tegorocznej edycji programu znalazło się 5 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. A.Świętochowskiego w Łukowie. Stypendia otrzymali: Angelika Czyżo z klasy III ucząca się w zawodzie fotograf, Maciej Nowok z kl. II uczący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Marta Witek z klasy II technikum hotelarstwa, Patrycja Rosińska z klasy III technikum hotelarstwa oraz Katarzyna Opieka z klasy IV technikum hotelarstwa. 

Serdeczne gratulacje!!!