Uczniowie Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej na Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki

14 lutego 2020 r. 15 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  pod opieką p. Adama Suleja, uczestniczyło  w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
W programie wizyty w lubelskiej uczelni wyższej znalazły się wykłady, konkurs i warsztaty. Uczniowie wysłuchali referatów ściśle nawiązujących do tematyki odnawialnych źródeł energii:
1.    Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej,
2.    Recykling i odzysk energii z odpadów,
3.    Odnawialne źródła energii – moda czy konieczność?,
4.    Bezpieczeństwo techniczne jako nowy obszar zainteresowania inżynierów środowiska i ekoenergetyki.
Bezpośrednio po wykładach odbył się konkurs wiedzy z nagrodami z zakresu inżynierii środowiska i ekoenergetyki, w którym wzięli udział także uczniowie ZS nr 2. Miło nam poinformować, że Michał Pycka z kl. 1 teg oraz Sebastian Dziosa z kl. 3te zajęli odpowiednio drugie i trzecie miejsce wśród zwycięzców.
    Pobyt na Uniwersytecie Przyrodniczym zakończył się udziałem w warsztatach, które obejmowały następujące zagadnienia:
1.    Technologie zagospodarowania oraz oczyszczania wód i ścieków;
2.    Odpady – materiały pożyteczne. Czy zniszczone tereny pokopalniane mogą przemienić się w łąki?;
3.    Biomasa jako odnawialne źródło energii;
4.    Fotowoltaika – energia ze Słońca.
Na potwierdzenie udziału w Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty. Głównym organizatorem spotkania była Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, pracownicy prowadzący zajęcia na kierunkach: inżynieria środowiska i ekoenergetyka oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego.
Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pt. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


Galeria