V DZIEŃ WIZYTY MADALINY I SANDUNIKI W ZS NR 2

Ostatniego dnia wizyty studentki przeprowadziły zajęcia w klasach: 2tk, 3cw, 3tk, 2th, 3th i 1tk. Interaktywne zajęcia odbywały się w języku angielskim, co było dla uczniów doskonałą okazją do sprawdzenia praktycznych umiejętności w posługiwaniu się tym językiem. Następnie młodzież z klas: 4th, 3th i 2th przeprowadziła wywiad z naszymi gośćmi. Madalina i Sandunika chętnie udzielały odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin, m.in. dotyczące ich życia codziennego oraz kultury krajów, z których pochodzą. Największe zainteresowanie wzbudzała obyczajowość i upodobania nastolatków w Rumunii i na Sri Lance. Obydwie wolontariuszki były pod ogromnym wrażeniem polskiej gościnności i naszego pozytywnego nastawienia do obcokrajowców. Kontakt z osobami o odmiennej kulturowości był sprawdzianem tolerancji i nasi uczniowie zdali go doskonale.


Galeria