VII Ogólnoszkolny Konkurs Poetycki „ O Laur Aleksandra Świętochowskiego”

Zachęcamy wszystkich uczniów ZS nr 2 do udziału w   zmaganiach konkursowych. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń  naszej szkoły utalentowany poetycko. Główne cele rywalizacji „O laur Aleksandra Świętochowskiego” to: popularyzowanie twórczości poetyckiej młodzieży, uwrażliwienie na piękno słowa ,rozwijanie talentów, promowanie sylwetki Patrona Szkoły.

Termin:

Konkurs trwać będzie  od 5 .02 -25.02. 2019

Rozstrzygnięcie zmagań nastąpi 26.02.2019.Utwory poetyckie oceni: Komisja Konkursowa. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.

Zasady uczestnictwa:

Każdy młody poeta może przedstawić maksimum 3 wiersze. Utwory o dowolnej tematyce muszą być samodzielnie napisane. Wszelkie plagiaty dyskwalifikują uczestnika konkursu. Mile widziane wiersze zainspirowane sylwetką i twórczością Patrona ZS nr 2.

Wydrukowane utwory należy przekazać organizatorowi konkursu-Pani Joannie Pucyk.