WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odbyły się zajęcia dotyczące cyberprzemocy oraz przemocy domowej, które poprowadził pan Mariusz Kaniewski- kurator sądowy, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

W trakcie spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmów dotyczących przemocy domowej i rówieśniczej. Bogaty komentarz prowadzącego uświadomił zebranym ogromny wpływ przemocy na funkcjonowanie młodego człowieka. Uczniowie dyskutowali o stereotypach prowadzących do przemocy i metodach walki z nimi. Młodzież uczyła się rozpoznawania wczesnych sygnałów ostrzegawczych przemocy w relacjach damsko-męskich. Ponadto uczniowie poznawali sposoby propagowania postaw partnerskich w relacjach damsko-męskich. Uczniowie dowiedzieli się również, jakie zagrożenia mogą ich spotkać w przypadku zetknięcia z przemocą w wirtualnym świecie oraz jak im przeciwdziałać Młodzież zaznajomiła się z prawnymi aspektami zachowań ryzykownych. Uczestnicy zostali poinformowani, gdzie należy zwrócić się o pomoc, gdy jest się ofiarą lub świadkiem przemocy. 

Koordynatorkami zajęć w szkole były p.E.Klimiuk – psycholog szkolny oraz p.A.Olszewska – pedagog szkolny.