WAŻNE !!!


Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z umieszczeniem powiatu łukowskiego w „strefie czerwonej” od dnia 19 października 2020 roku Zespół Szkół nr 2 w Łukowie przechodzi w tryb nauczania zdalnego.

Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe teoretyczne będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Zajęcia praktyczne,  dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia,  odbywających praktyki na terenie szkoły  będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć praktycznych w formie stacjonarnej. 

W klasach technikum przedmioty zawodowe praktyczne będą realizowane jednego dnia w szkole, w pozostałe dni uczniowie będą uczyć się zdalnie w domach. 

W związku z tym od poniedziałku 19.10 nastąpi zmiana planu lekcji dla uczniów.

 Prosimy o bieżące śledzenie informacji od wychowawców na e-dzienniku.