Wyjazd uczniów ZS nr 2 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.


18 października 2018 r. 15-osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pod opieką p. Adama Suleja, uczestniczyła w wycieczce do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Główną atrakcją wyjazdu był Reaktor Maria - jedyny (od 1995 r.) działający polski reaktor jądrowy noszący imię Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie uczestniczyli w wykładzie teoretycznym przybliżającym zasady działania reaktora, a następnie zwiedzili jednostkę badawczo-rozwojową i obejrzeli urządzenia. Wnętrze reaktora zrobiło na młodzieży duże wrażenie. Reaktor wykorzystywany jest do badań oraz produkcji izotopów promieniotwórczych używanych w medycynie, eksportowanych m. in. do USA. Uczniowie byli zadowoleni, że mogli przeżyć taką niecodzienną lekcję fizyki oraz poznać ludzi bez reszty oddanych swojej pasji.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pt. „Wzmocnienie i podniesienie jakości systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim” realizowanego przez Powiat Łukowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej  12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie zawodowe.