WYNIKI SZKOLNYCH ELIMINACJI „I NARODOWEGO KONKURSU WIEDZY O SPORCIE”

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska”
J. Piłsudski


Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie w listopadzie uczestniczyli w szkolnych eliminacjach „I Narodowego Konkursu Wiedzy o Sporcie”. Młodzież, podczas lekcji wychowania fizycznego, odpowiadała na 50 pytań testowych w formule online. Pytania dotyczyły zarówno historii sportu, przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych, jak również informacji o sportowcach i ich osiągnięciach. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 390 uczniów.

WYNIKI SZKOLNYCH ELIMINACJI


I MIEJSCE –     MICHAŁ MUCHA z klasy 1też     / PATRYK BAJURA z klasy 2ba
II MIEJSCE – ARTUR JANKOWSKI z klasy 3bc
III MIEJSCE – WIKTORIA ZAWADZKA z klasy 3thbG


Eliminacje w poszczególnych oddziałach przeprowadzili:
3tk3ba, 3baG – p. Monika Osińska
3bb3bc, 4tk, 3tkG, 2th2tek, 3thbG, 1th1też – p. Izabela Opolska
3ba, 3bb, 2ba, 4th, 3babG, 1bab, 3thaG, 3te3th – p. Monika Tomaszewska - Madej
3teG3tkG, 2bb2bc, 4th4te, 1ba, 3teG, 3bbG3thaG3tkG, 3th – p. Robert Netczuk
3bb3bc, 2bb2bc, 1th1też, 1bb – p. Damian Zawadzki


Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.  
Koordynator – Izabela OpolskaGaleria