ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów dotyczącą czasowego zamknięcia wszystkich placówek oświatowych informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020r. w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie nie będą odbywać się żadne zajęcia dydaktyczne. 

Kontakt z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów będzie możliwy poprzez dziennik elektroniczny – tą drogą uczniowie mogą poprosić nauczycieli o przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu.

Uczniowie klas branżowych realizują przygotowanie zawodowe u pracodawców na dotychczasowych zasadach. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów, które będą pojawiały się na stronie internetowej szkoły, facebooku szkolnym i dzienniku elektronicznym.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie. 

Krzysztof Okliński