ZEBRANIA Z RODZICAMI 18.05.2022

ŚRODA 18.05.2022R.
Godz. 16.00  zebrania wszystkich klas z wychowawcami

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

 

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

NR SALI

1

I TH/K

Krasuska- Skiba Agata

Parter s.14

2

I TK/Ż

Broński Sylwester

Parter s.2

3

I BA

Lada Dariusz

Parter s.3

4

I BB

Wiśniewska Gałąska Bożena

I piętro s. 47

   5

2TH

Pycka Rafał

I piętro s. 45

6

2TE/K

Sulej Adam

Sala Hot. 74

7

2 BA

Tomaszewska Madej Monika

I piętro s. 46

8

2 BB

Pucyk Joanna

Parter s. 13

9

2 BC

Tomasiak Agnieszka

I piętro s. 43

10

3TH

Cichosz Agnieszka

I piętro s 42

11

3TK

Kruger Ewa

I piętro s. 37

12

3TE

Salamończyk Paweł

II piętro s. 51

13

3THGA

Lipiński Piotr

I piętro s.34

14

3THGB

Skwara Agata

I piętro s. 52

15

3TKG

Grono Lucyna

I piętro s. 72

16

3TEG

Pieńkus Renata

Parter s.24

17

3 BA

Zarzycka Agnieszka

II piętro s.62

Godz. 17.00

18

3 BB

Świderska Katarzyna

II piętro s. 62

19

3 BC

Zawadzki Damian

II piętro s. 59

20

3BAG

Osińska Monka

II piętro s. 50

21

3BBG

Ostrzyżek Justyna

II piętro s. 57

 

Pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski