Zespół Szkół nr 2 na Targach Pracy i Edukacji

19.03 przedstawiciele Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji w Łukowie. Uczniowie klas technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa, kelner oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej prezentowali ofertę edukacyjną naszej szkoły: gimnazjalistom, ósmoklasistom oraz innym zainteresowanym zwiedzającym.  

Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród odwiedzających Targi. Uczniowie i nauczyciele ZS nr 2 przeprowadzili szereg rozmów z uczniami niższego etapu edukacyjnego, którzy już za trzy miesiące staną przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Poza prezentacją wiedzy i umiejętności właściwych dla swoich zawodów młodzież ZS nr 2 zachęcała też do zainteresowania się możliwością nauki w Branżowej Szkole I stopnia oraz LO, które w swojej ofercie także ma nasza szkoła.  

Koncepcję stanowiska opracowały p. L. Grono oraz p. A. Cichosz, które również wprzygotowały uczniów do reprezentowania szkoły oraz sprawowały nad nimi opiekę.  Galeria