BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W związku z realizacją zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich technikum z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łukowie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Adresatami prelekcji byli młodzi ludzie, którzy dopiero będą starali się o prawo jazdy, bądź posiadają je od niedawna. Celem zajęć było uświadomienie, jakie zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w ruchu drogowym, jak niebezpieczne dla życia i zdrowia może być nadmierne zaufanie swoim umiejętnościom. Młodych kierowców uczulono na fakt, że każda z podejmowanych przez nich za kierownicą decyzja, niesie za sobą konsekwencje. Z tego też powodu niezwykle ważne jest, żeby umieć je przewidywać.

Prelegent szczególny nacisk położył na temat zagrożeń, jakie czekają „za kółkiem”. Mówił o postawach, które każdy odpowiedzialny i rozsądny uczestnik ruchu drogowego powinien w sobie wykształcić, m.in.: obniżenie skłonności do szybkiej, brawurowej jazdy i podejmowania ryzyka na drodze. Policjant zwrócił się do młodzieży z apelem o reagowanie w sytuacjach, gdy są świadkami uczestnictwa w ruchu drogowym osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Uświadomił, że właściwa postawa i odpowiedzialność często może uratować komuś życie. Pan policjant podkreślał również, że nietrzeźwość, brawura, nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz brak zapiętych pasów bezpieczeństwa i korzystanie z telefonów komórkowych w czasie jazdy- to główne przyczyny wypadków drogowych. Prelegent uświadomił młodzieży, że posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami, to przywilej, który zobowiązuje.

Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród młodzieży. Zebrani aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, przedstawiając swoje spostrzeżenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach. 

Spotkanie z  przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łukowie asp. szt. Tomaszem Borychowskim zorganizowała: p. Anita Olszewska - pedagog szkolny.