BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019

Ferie zimowe już wkrótce.      

Planując wypoczynek nie możemy zapomnieć o kilku zasadach, dzięki którym będzie to pozbawiony zmartwień i bezpieczny czas.

Dbając o bezpieczeństwo uczniów ZS nr 2  w czasie zbliżających się ferii zimowych, pedagog szkolny p.A.Olszewska zorganizowała spotkanie profilaktyczno-edukacyjne z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. Głównym celem zajęć było z jednej strony zwrócenie uwagi na kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa w okresie ferii, z drugiej zaś na konieczność zapewnienia w czasie tych dwóch tygodni – bezpiecznych form aktywności. Policjant przypomniał o różnych zagrożeniach czyhających na młodzież w trakcie przerwy zimowej. Szczególnie skupił się na omówieniu z uczniami zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach i stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ulic i rzek. Funkcjonariusz udzielił wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachowywać się na kuligu. 

Pan Policjant zwrócił również uwagę młodzieży, iż czas wolny od zajęć edukacyjnych to często okres nasilenia się zachowań ryzykownych wśród młodych ludzi. Zdarza się, że sięgają oni po różne używki, na skutek których nie kontrolują swojego zachowania i dopuszczają się popełniania czynów zabronionych. 

Przeprowadzone spotkanie zakończono dyskusją.