Certyfikowany egzamin Barman I stopnia

20.06 2022 r. uczniowie z klasy III TK kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich, którzy uprzednio wzięli udział w kursie barmańskim, przystąpili do egzaminu barmańskiego. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Barmanów. 

W części teoretycznej egzaminu zdający musieli wykazać się znajomością historii miksologii oraz wiedzą o technologii i rodzajach koktajli. W części praktycznej sprawdzana była umiejętność w zakresie przygotowywania drinków. 

Po zdaniu dwuetapowego sprawdzianu każdy uczestnik otrzymał certyfikat. Dokument ten w przyszłości może  być wykorzystany do ubiegania się o pracę w lokalach gastronomicznych. 

Serdecznie gratulujemy otrzymania certyfikatów potwierdzających fachową wiedzę i umiejętności!


Egzamin i poprzedzające go zajęcia odbyły się w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe. Galeria