„Gwarancja dla młodzieży” z Zespołu Szkół nr 2

15 czerwca 2022r. p. Krzysztof Okliński – Dyrektor ZS nr 2 podpisał porozumienie o współpracy na lata 2022-2025 pomiędzy Zespołem Szkół nr 2 w Łukowie a Powiatowym Urzędem Pracy. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie realizowania programu „Gwarancja dla młodzieży” 

Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie współpracy Urzędu Pracy ze Szkołą w celu przygotowania młodych ludzi do podejmowania świadomych decyzji dotyczących wyboru zawodu, wejścia na rynek pracy i poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W ramach porozumienia zapewnione zostały spotkania z doradcą zawodowym Urzędu Pracy dla pełnoletnich uczniów naszej placówki. Będą one realizowane  w formie grupowej lub indywidualnej w szkole oraz w siedzibie Urzędu Pracy.