DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZS nr 2 ŁUKÓW

8 lutego będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej. 

Już teraz można włączyć się w inicjatywę poprzez wzięcie udziału w konkursie ,,Cyfrowy świat-loguję się bezpiecznie”, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. 

Forma pracy – projekt cyfrowy (plakat) wykonany w dowolnym edytorze grafiki.

Warunki konkursu:  

• podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia samodzielnej pracy interpretującej hasło ,,Cyfrowy świat-loguję się bezpiecznie”,

• zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom, 

• wszystkie prace konkursowe będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, 

• prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko oraz klasa) oraz przesłać na adres mailowy: pedagog.zs2lukow@gmail.com w terminie do 4 lutego 2022 r. (piątek).

Ogłoszenie wyników i nagrody:

• wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 lutego 2022r. (wtorek) 

• o ocenie pracy zdecyduje zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość i oryginalność przekazu;

• dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe np. opaski sportowe, słuchawki, powerbank czy pendrive.


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

Pedagog szkolny

          Anita Olszewska