Z kalendarza świąt różnych – Dzień Popcornu

Aura nas nie rozpieszcza, do ferii daleko… Trzeba zatem sprawiać sobie małe przyjemności! W związku z tym w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie obchodziliśmy Dzień Popcornu, którego święto przypada 19.01. Na dwóch kolejnych przerwach wszyscy uczniowie naszej szkoły częstowali się świeżo uprażonymi ziarnami kukurydzy. Obsługą szkolnej popcornicy zajęli się przyszli technicy usług kelnerskich z klasy II TK, a nad wydarzeniem czuwali nauczyciele przedmiotów zawodowych. 

Akcja cieszyła się taką popularnością wśród amatorów przekąski, że z pewnością zostanie powtórzona! 

Maszyna do popcornu została sfinansowana w ramach realizowanego w szkole projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.


Galeria