III DZIEŃ WIZYTY MADALINY I SANDUNIKI W ZS NR 2

Trzeci dzień wizyty wolontariuszek w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście. Studentki spotkały się z klasami 1th, 1tk, 2th, 3th, 4th, 4te i 2 wb. Podczas warsztatów Madalina z Rumunii i Sandunika ze Sri Lanki opowiadały o  krajach, z których pochodzą, a następnie poprzez zabawy dydaktyczne uświadomiły uczniom, że kształcenie wrażliwości interkulturowej jest niezbędne w edukacji językowej. Uczennice klasy 2th przygotowały dla Madaliny z Rumunii lekcję języka polskiego, w programie której była nauka polskich słów i zwrotów oraz piosenki pt. „Głowa, ramiona, kolana, pięty...” Później nasi goście uczestniczyli w konferencji pod hasłem „Stacja Integracja” zorganizowanej z okazji 15 rocznicy utworzenia w szkole klas integracyjnych. III dzień wizyty studentek zakończył się zwiedzaniem naszego miasta.Galeria