Informacja p. Dyrektora

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25 marca 2020r., zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MEN, rozpoczynamy realizację podstawy programowej na odległość.

Według rozporządzenia potrwa ono do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Nauczanie będzie odbywało się zgodnie z planem lekcji, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć w szkole. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami w wybrany przez siebie sposób. Otrzymają też Państwo od nauczycieli poszczególnych przedmiotów informacje dotyczące sposobu monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz form i terminów konsultacji nauczyciela z Państwem i uczniami.

Bardzo proszę Państwa o nadzór nad dziećmi.


Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia.

Krzysztof Okliński Dyrektor ZS nr 2 w Łukowie