Kodeks kulturalnego ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie

Uczniowie klas pierwszych i drugich opracowali 

„Kodeks kulturalnego ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie”

 

Jury za najlepszą uznała pracę klasy II wb. Gratulujemy!

 

Poniżej prezentowany nagrodzony kodeks:

1.       KULTURA SŁOWA

ü  Używaj poprawnej polszczyzny;

ü  Nie przerywaj mówiącemu;

ü  Używaj zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam;

ü  Nie używaj wulgaryzmów;

ü  Szanuj opinię innych.

2.       KULTURA BYCIA

ü  Okazuj szacunek  rówieśnikom i osobom starszym;

ü  Nie sprawiaj przykrości innym;

ü  Bądź otwarty na potrzeby innych;

ü  Pomagaj potrzebującym, np. osobom niepełnosprawnym;

ü  Uśmiechaj się;

3.       KULTURA UBIORU I WYGLĄDU

ü  Ubieraj się czysto i schludnie;

ü  Korzystaj z odpowiedniego stroju na lekcjach w-f;

ü  Pamiętaj o stroju galowym na uroczystości szkolne;

ü  Dobieraj odpowiedni stój do okazji;

ü  Dbaj o higienę osobistą;

4.       KULTURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

ü  Weź pod uwagę fakt, że posiłek jedzony w towarzystwie smakuje lepiej;

ü  Pamiętaj o słowie smacznego;

ü  Nie jedz w czasie lekcji;

ü  Nie używaj urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie posiłku;

ü  Posprzątaj po sobie;

5.       KULTURA POSŁUGIWANIA SIĘ TELEFONEM

ü  Nie korzystaj z telefonu podczas lekcji bez zgody nauczyciela;

ü  Wyłącz telefon podczas uroczystości szkolnych i klasowych;

ü  Nie nagrywaj nikogo bez jego zgody;

ü  Nie publikuj zdjęć bez zgody osób, które sfotografowałeś;

ü  Rozmawiając nie korzystaj jednocześnie z telefonu;