Konkurs „Biografia Patrona w języku angielskim”

Serdecznie zapraszamy uczniów ZS nr 2 do wzięcia udziału w konkursie na biografię Aleksandra Świętochowskiego napisaną w języku angielskim. Praca konkursowa może przyjmować formę: prezentacji multimedialnej, plakatu, albumu lub wypowiedzi pisemnej. Celem konkursu jest przybliżenie społeczności szkolnej sylwetki Patrona oraz kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku obcym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat regulaminu konkursu należy zgłosić się do organizatorki przedsięwzięcia- p. Magdaleny Goławskiej.

Prace konkursowe należy składać do dnia 8 marca 2019 r.