Konkurs „Biografia Patrona w języku angielskim”

Pod koniec kwietnia rozstrzygnięto szkolny konkurs na biografię Aleksandra Świętochowskiego napisaną w języku angielskim. Praca konkursowa mogła przyjmować formę: prezentacji multimedialnej, plakatu, albumu lub wypowiedzi pisemnej. Celem konkursu było przybliżenie społeczności szkolnej sylwetki Patrona oraz kształcenie umiejętności tworzenia własnego tekstu w języku obcym.

Laureatkami konkursu zostały uczennice klasy I TH: Klaudia Celińska i Kamila Tratkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorką konkursu była p. Magdalena Goławska.