Warsztaty językowe w klubie „Od juniora do seniora”

Dnia 30 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia języka angielskiego dla członków klubu osiedlowego „Od juniora do seniora”. Celem spotkań jest zaktywizowanie osób starszych, nabycie przez uczestników swobody wypowiadania się, zrozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka oraz udzielanie odpowiedzi niezależnie od poziomu zaawansowania.

Zajęcia przygotowane zostały przez nauczyciela języka angielskiego- Magdalenę Goławską we współpracy z uczniami ZS nr 2.