KONKURS DBI 2021

Pandemia przewróciła nasz świat do góry nogami. Jeszcze nigdy edukacja na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu nie była tak ważna, jak teraz. 

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie propagującym zasady bezpiecznego korzystania z internetu. 

Forma pracy – dowolna, możesz wykonać:

 • projekt graficzny (plakat) wykonany w dowolnym edytorze grafiki

lub 

 • prezentację multimedialną (trzy najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych z wychowawcą w każdej klasie)

lub

 • komiks 

lub 

 • napisać wiersz.

Warunki konkursu:  

 • podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy prezentującej jedną z wybranych form,
 • prezentacja multimedialna musi być wykonana w programie PowerPoint, (ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko autora, klasa, do której autor uczęszcza), 
 • zgłoszone do konkursu prace konkursowe nie będą zwracane autorom, 
 • wszystkie prace konkursowe będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły, 
 • prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: pedagog.zs2lukow@gmail.com w terminie do 9 marca 2021 r. (wtorek).

Ogłoszenie wyników i nagrody:

 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obchodów DBI czyli pod koniec marca 2021r.; 
 • o ocenie pracy zdecyduje zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość i oryginalność autora;
 • dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, a dla autorów najlepszych prac dodatkowo nagrody rzeczowe np. opaski sportowe, słuchawki, powerbank czy pendrive.

Zapraszam do udziału w konkursie:

Pedagog szkolny

          Anita Olszewska