Nabór do projektu "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim"

Informujemy, że uczniowie Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.


Cel główny: wzrost potencjału zawodowego uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego.do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych.


Okres realizacji projektu: 2021-01-01 do 2023-08-31


Rodzaje zajęć, na które trwa rekrutacja LINK