I TEST WIEDZY „SPORTOWO-OBRONNEJ”

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa serdecznie zapraszają młodzież Zespołu Szkół nr 2 do udziału w „I Teście wiedzy sportowo – obronnej”. Test składał się będzie z 30 pytań dotyczących:

• tematyki sportowej (wiadomości z dyscyplin sportowych tj.: lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe, gimnastyka, sporty zimowe, pływanie, taniec, nordik walking, tenis)

• edukacji dla bezpieczeństwa (wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej). 

Termin testu to 24 luty 2021 r. Tego dnia w godzinach 6.00 – 24.00 aktywny będzie link: TEST

Dla osób, które udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koordynatorkami przedsięwzięcia są p. Izabela Opolska – nauczyciel wf oraz p. Agnieszka Kołodziej – nauczyciel edb.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!