Kurs barmański I stopnia

Uczniowie z klasy III TK kształcący się w zawodzie technik usług kelnerskich wzięli udział w kursie barmańskim.

W trakcie zajęć uczestnicy poznawali historię miksologii, zdobywali wiedzę o technologii i rodzajach koktajli oraz nabywali umiejętności w zakresie przygotowywania drinków. Podczas warsztatów, oprócz ćwiczenia technik przyrządzania kompozycji barmańskich, uczniowie dużo uwagi poświęcali dekorowaniu drinków z wykorzystaniem świeżych owoców, warzyw i artykułów dekoracyjnych.

Przed uczestnikami kursu jeszcze egzamin na uprawnienia barmańskie I stopnia przed komisją Stowarzyszenia Polskich Barmanów. Po zdaniu dwuetapowego sprawdzianu każdy uczestnik otrzyma certyfikat, który będzie można w przyszłości wykorzystać do ubiegania się o pracę w lokalach gastronomicznych. Trzymamy kciuki za pomyślne miksowanie podczas egzaminu!

Kurs prowadził p. Dariusz Olszewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 2.Zajęcia dodatkowe odbyły się w ramach realizowanego w ZS nr 2 w Łukowie projektu pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.