Kurs event menager

04.05 i 07.05.2022 r. grupa uczniów z klas: III THGA, III THGB i III TKG wzięła udział w kursie event menager. Uczniowie zdobyli wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze event managera w firmach organizujących różnego rodzaju imprezy: firmowe, biznesowe, integracyjne i komercyjne. Otrzymali wskazówki, jakie działania podjąć, aby rozpocząć własną działalność w zakresie planowania spotkań począwszy od wydarzeń kulturalnych, poprzez sportowe aż po wyjazdowe. 

Kursanci nabyli teoretyczne podstawy planowania oraz realizacji eventu. Poznali reguły negocjacji warunków z podwykonawcami oraz zasady kontaktów z klientem, aby zrozumieć jego potrzeby oraz sprostać tym oczekiwaniom. Zapoznali się z najnowszymi trendami w organizacji imprez.

Kurs zakończył się rozdaniem uczestnikom certyfikatów.   

Zajęcia były realizowane  w ramach projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.