PANDEMIA PRZEMOCY

Rzecznik praw ucznia p. Agnieszka Kołodziej oraz szkolni specjaliści p .Anita Olszewska i p. Elwira Janiak zachęcają do obejrzenia krótkiego filmu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Kampania społeczna „Pandemia przemocy” ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę na szczególną potrzebę zadbania o najmłodszych.

https://pandemiaprzemocy.fdds.pl/