Wyniki Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy „Obroniona Niepodległość”

„Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały”.

    Józef Piłsudski 


16.11.2020 r. młodzież ZS nr 2 w Łukowie wzięła udział w Konkursie Wiedzy „Obroniona Niepodległość”. Najważniejsze cele zmagań konkursowych to:

upamiętnienie 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy uczniów o wydarzeniach i sylwetkach wybitnych Polaków związanych z odzyskaniem niepodległości przez nasz kraj;

kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoją ojczyznę;

propagowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej;

rozwijanie zainteresowań przeszłością  i kulturą państwa polskiego oraz regionu.

20 uczestników tego przedsięwzięcia prezentowało wysoki poziom wiedzy dotyczącej: przebiegu wojny polsko-bolszewickiej, bitwy warszawskiej 1920 oraz historii 

Cmentarza Wojskowego przy ul. Strzelniczej w Łukowie. Laureatami Ogólnoszkolnego Konkursu Wiedzy „Obroniona Niepodległość” zostali:

I miejsce-Mateusz Siemionek, uczeń klasy II BA

II miejsce-Igor Izdebski, uczeń klasy II TH

III miejsce-Amelia Pawlak, uczennica klasy II TH

Informujemy, że  zwycięzcy otrzymają  dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizatorkami przedsięwzięcia były: Pani Agnieszka Tomasiak i Pani Joanna Pucyk.