„Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej” konkurs na esej

Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać esej na jeden z trzech tematów:

1. „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”

2. „Polszczyzna wobec globalizacji” 

3. „Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?”

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

Kategoria „Studenci”

• zdobywca nagrody głównej otrzyma 2.000 zł

• autorzy prac wyróżnionych otrzymają po 1.000 zł (jury przyzna dwa wyróżnienia)

Kategoria „Uczniowie”

• zdobywca nagrody głównej otrzyma 2.000 zł

• autorzy prac wyróżnionych otrzymają po 1.000 zł (jury przyzna dwa wyróżnienia)

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-10 

Szczegóły u p. Agaty Skwary

Strona konkursu 

www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/aktualnosci/konkurs-polszczyzna-wobec-czlonkostwa-polski-w-ue