Prelekcja dla rodziców

W ramach pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły, dnia 25.09.2019 r. odbyła się prelekcja dla rodziców dotycząca aktualnych zagrożeń wśród młodzieży. Pogadankę poprowadziła sierżant sztabowa Ewelina Izdebska z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Funkcjonariuszka mówiła zebranym o aktualnych zagrożeniach wśród nastolatków: cyberprzemocy, narkotykach, dopalaczach,  alkoholu oraz ich zgubnych skutkach. Policjantka zwróciła również uwagę na niepokojące objawy, mogące świadczyć o stosowaniu używek przez młodzież.

Spotkanie dla rodziców uczniów zorganizowały pedagog szkolny p. Anita Olszewska oraz psycholog szkolny p. Elwira Janiak.Galeria