Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolonego 2021/2022.

Dyrektor szkoły, p. Krzysztof Okliński, serdecznie powitał grono pedagogiczne i młodzież, a w szczególności uczniów klas pierwszych i ich rodziców. W okolicznościowym przemówieniu omówił organizację pracy szkoły oraz przedstawił wychowawców klas pierwszych. 

Głos zabrał też p. Dariusz Olszewski – kierownik szkolenia praktycznego, który odniósł się w wystąpieniu do spraw związanych z realizacją praktyk zawodowych przez uczniów naszej szkoły. 

Ważnym momentem uroczystości było uczczenie 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie z klas: III THGB i IV TH oraz I BB pod opieką p. Agnieszki Zarzyckiej i p. Grzegorza Dziurdziaka.

Na zakończenie p. Dariusz Lada przypomniał zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole oraz w drodze do niej, a także w trakcie korzystania z internetu.Galeria