SAVOIR-VIVRE - SZTUKA ŻYCIA

Savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie, a także umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, również tych związanych z rozmową rekrutacyjną czy w relacjach pracowniczych. 

Wiele zagadnień z zakresu savoir-vivre’u poznała grupa uczniów ZS nr 2 w Łukowie w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistkę ds. kreowanie wizerunku biznesowego i osobistego z Akademii Stylu. 

Uczestnicy otrzymali dyplomy, które z pewnością wzbogacą ich teczki z dorobkiem zawodowym. Galeria