SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE.

W związku zaistniałą sytuacją przedstawiamy zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca br. informacje dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość w  szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasady bezpieczeństwa w sieci.

DLA NAUCZYCIELI:

W oparciu o pismo MEN, informujemy, że:

Przy planowaniu pracy zdalnej z uczniami należy uwzględnić ich indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne, a szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W ramach godzin rewalidacyjnych należy zachęcać uczniów do aktywności edukacyjnej poprzez wskazywanie różnego rodzaju zadań, kart pracy np. z użyciem form elektronicznych.


DLA RODZICÓW: 

Szanowni Rodzice,  w oparciu o pismo MEN, informujemy, że:

Należy zachęcać dziecko do samodzielnej nauki w czasie zawieszenia zajęć w szkole. Nauczyciele będą wysyłać swoim uczniom informacje, które pozwolą uzupełnić i poszerzyć ich wiedzę. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia szereg materiałów edukacyjnych (np. na platformie epodręczniki.pl).  Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Należy przestrzegać zasad higieny pracy dziecka oraz zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają uczniowie.

Należy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane za pośrednictwem e-dziennika przez dyrektora szkoły, wychowawcę swojego dziecka i nauczycieli.

Należy zadbać o bezpieczeństwo w sieci swoich dzieci. 

Należy rozmawiać z dziećmi o zagrożeniu koronawirusem.


Należy pamiętać, że w procesie uczenia się, niezwykle ważna jest higiena pracy ucznia w domu. W rozkładzie dnia powinno przestrzegać się przede wszystkim prawidłowej proporcji między trzema elementami: snem, zajęciami ruchowymi oraz nauką. W tej trudnej sytuacji, bardzo ważna jest organizacja pracy ucznia w warunkach domowych. Wymaga ona od ucznia nie tylko dobrej znajomości zadań, jakie ma do wykonania, ale też orientacji, jaką wybrać taktykę, jak ukierunkować przebieg swojej nauki w domu. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad higieny pracy w domu – uczeń przed przystąpieniem do nauki powinien posprzątać pokój i biurko, przygotować sobie wszystkie materiały, zaplanować zadania, które wykona, przewietrzyć  pokój, zadbać o dobre oświetlenie pokoju, odłożyć telefon w miejsce, w którym nie będzie go rozpraszał. Powinien także odrabiać zadane prace zawsze w tym samym czasie,  najlepiej w godzinach, w których powinien być w szkole. Praca powinna być rozłożona równomiernie na poszczególne dni tygodnia. Uczeń powinien pracować starannie, bez pośpiechu. Jeśli w swojej pracy będzie trzymał się tych podstawowych zasad i będzie stosował się do nich, na pewno straci mniej czasu na czynności przygotowawcze, jego praca będzie bardziej efektywna, a tym samym łatwiej i pewniej osiągnie on powodzenie szkolne.

Ważną kwestią jest także bezpieczeństwo uczniów w sieci. Internet jest dzisiaj platformą wymiany informacji, miejscem rozrywki, nauki i pracy. Niestety, nieodpowiednio wykorzystywany może mieć wiele konsekwencji. Dlatego należy zadbać o bezpieczeństwo młodzieży. Oto kilka podstawowych zasad:

1. Rozmawiaj z dzieckiem o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

2. Rozmawiaj z dzieckiem o jego doświadczeniach w sieci.

3. Ustal zasady korzystania z sieci.

4. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu – jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci. 

5. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 

6. Przypominaj dziecku o Kodeksie Dobrego Zachowania w Internecie.

7. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami - Internet jest źródłem wiedzy, wiec pozwól młodemu człowiekowi w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z jego bogactwa.

Serdecznie zachęcamy także do zapoznania się z treściami dostępnymi na stronach:

www.opolska.policja.gov.pl/op/akademia-bezpieczenstwa/bezpieczenstwo-w-intern/4742,bezpieczenstwo-w-sieci.html

www.ore.edu.pl/2015/03/bezpieczenstwo-w-sieci/

www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci


W tym trudnym okresie należy także zwrócić uwagę na emocje dziecka. Młody człowiek musi zmierzyć się z nową, trudną dla niego sytuacją – brakiem zajęć w szkole, odizolowaniem od rówieśników, obawą przed zarażeniem się wirusem przez siebie i swoich bliskich. Pamiętajmy, że młodzi ludzi różnią się od siebie -  są wśród nich tacy, którzy w obecnej sytuacji czują pewne podekscytowanie i ciekawość, ale są jednak i tacy, którzy z dużym niepokojem i lękiem stale sprawdzają portale informacyjne, poszukują informacji o zagrożeniu. Wszyscy jednak odczuwają wiele negatywnych emocji. Należy więc obserwować młodzież, być przygotowanym do rozmowy, zachować spokój, opanowanie i rzeczowość, wskazywać na czasowość pewnych ograniczeń i zadbać o poczucie bezpieczeństwa swojego dziecka. Zachęcamy także do śledzenia portali w zakresie tej tematyki (np. https://szkolaedukacji.pl/koronawirus-a-dzieci/). Natomiast wiele przydatnych informacji na temat koronawirusa znajdą także Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie?fbclid=IwAR1V7RnvzpwNlZ-f9wMAdKg4QwpzBXCZ2GFYZ2X3gclITKOxr31z2LeesvY


DLA UCZNIÓW: 

Przypominamy, że szkoła wdraża nauczanie zdalne, w związku z tym:

Pamiętaj, że przerwa w prowadzeniu zajęć lekcyjnych nie oznacza dni wolnych od nauki.

Sprawdzaj codziennie wiadomości nadesłane przez Twoich nauczycieli przez dziennik elektroniczny.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Nauczyciele będą za pośrednictwem dziennika przesyłać Ci materiały, które pozwolą uzupełnić i poszerzyć Twoją wiedzę. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

Przestrzegaj zasad higieny pracy  - przed przystąpieniem do nauki posprzątaj pokój i biurko, przygotuj sobie wszystkie materiały, zaplanuj zadania, które wykonasz, przewietrz pokój, zadbaj o dobre oświetlenie pokoju, odłóż telefon w miejsce, w którym nie będzie Cię rozpraszał. Pamiętaj, że w rozkładzie dnia powinno przestrzegać się przede wszystkim prawidłowej proporcji między trzema elementami: snem, zajęciami ruchowymi oraz nauką. Odrabiaj zadane prace zawsze w tym samym czasie, najlepiej w godzinach, których powinieneś być w szkole. Odrabiaj lekcje w tym dniu, w którym zostały zadane.  Rozłóż równomiernie pracę na poszczególne dni tygodnia.  W każdym dniu wykonaj najpierw zadania bieżące, po ich ukończeniu przystępuj do odrabiania zadań okresowych (powtórki, lektura, referaty, sprawozdania). Pracuj równomiernie, starannie, bez pośpiechu. Po ukończeniu pracy przygotuj potrzebne ci na następny dzień do lekcji książki, zeszyty i przybory. Jeśli będziesz przestrzegał tych zasad Twoja praca będzie bardziej efektywna, a tym samym łatwiej i pewniej osiągniesz powodzenie szkolne.

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, centra handlowe, sklepy itp.).

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w sieci. Internet jest dzisiaj platformą wymiany informacji, miejscem rozrywki, nauki i pracy. Niestety, nieodpowiednio wykorzystywany może mieć wiele negatywnych konsekwencji.  Dlatego przypominamy kilka podstawowych zasad dotyczących tego, jak bezpiecznie korzystać z Internetu:

1. Zachowaj bezpieczeństwo. Używaj oprogramowania zabezpieczającego (np. skanerów antywirusowych). Upewnij się, że system operacyjny jest zaktualizowany i zabezpieczony na wypadek, gdyby e-mail nieumyślnie zainfekował Twój komputer.

2. Uważaj na wirusy. Nie otwieraj, nie odpowiadaj i nie przesyłaj dalej e-maili, czy też wiadomości z komunikatora, jeśli nie znasz osoby wysyłającej i nie sprawdziłeś zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa.

3. Twórz bezpieczne, skomplikowane hasła – nie wybieraj tych, które są łatwe do odgadnięcia. Zachowaj prywatność. Nigdy nie udostępniaj haseł lub podpowiedzi do nich.

4. Nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych – unikaj wszelkich ogłoszeń o pracę lub serwisów, wymagających podania numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, adresu, nazwiska czy numeru telefonu.

5. Dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej lokalizacji czy treści w telefonie. Ta sama zasada dotyczy korzystania ze stron internetowych – nie klikaj “Akceptuję” czy “Potwierdzam” za każdym razem, kiedy chcesz jak najszybciej dostać się na witrynę internetową. W ten sposób udzielasz zezwolenia na dostęp do wielu informacji – warto najpierw zapoznać się z regulaminem i dokładnie sprawdzić, co akceptujesz.

6. Zwracaj uwagę na to, czy witryna, z którą chcesz się połączyć, posiada certyfikat SSL – dzięki temu zyskasz pewność, że serwer, z którym się łączycie, jest tym właściwym, a IP nie zostało podmienione. Dzięki certyfikatom SSL internetowe transakcje są o wiele bardziej bezpieczne – na przykład w sklepach internetowych.

7. Szyfruj pliki na dysku. Dysk Twojego komputera to mnóstwo cennych danych i informacji na Twój temat. Jeżeli masz na nich pliki zawierające Twoje dane  albo poufne informacje, warto dobrze je zabezpieczyć, konieczne jest ich szyfrowanie .

8. Stosuj się do zasad savoir vivre. Warto odnosić się do innych w taki sam sposób, w jaki robimy to na co dzień – z kulturą i szacunkiem. Odnoś się do innych grzecznie i reaguj na hejt. Jeśli dojdzie do kontaktu z osobą, która odnosi się do Ciebie niegrzecznie, nie kontynuuj rozmowy.

9. Bądźcie dyskretni. Informacje, które publikujesz, stają się publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiaj informacji lub obrazków, których nie chcesz udostępniać całemu światu. Uważaj – mogą zostać przekazane dalej!

10. Pamiętaj, że wszystko zależy od Ciebie. Sam decydujesz, w jakie działalności się zaangażować i jakie informacje udostępnić. Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Nikt w sieci nie jest anonimowy, a zidentyfikowanie osoby, która popełniła w sieci przestępstwo jest jedynie kwestią zaangażowanych środków i czasu. 

Zachęcamy Cię też do zapoznania się z treściami dostępnymi na stronach:

https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4

https://epodreczniki.pl/a/bezpieczenstwo-w-sieci/DLcH59Wno

https://epodreczniki.pl/a/zasady-bezpiecznej-pracy-w-sieci-lokalnej-i-globalnej/DhFPcW05o