Uczniowie kl. III TH A z certyfikatem „Barman I stopnia”

14 czerwca 2021 r. uczniowie z klasy III TH A kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, którzy wcześniej uczestniczyli w kursie barmańskim, przystąpili do egzaminu przed przedstawicielem Stowarzyszenia Polskich Barmanów.  

Egzamin składał się z dwóch części: testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu miksologii oraz części praktycznej weryfikującej umiejętność  przyrządzania drinków według wylosowanej receptury. Egzamin zakończył się wręczeniem 6 uczniom ZS nr 2 w Łukowie certyfikatów potwierdzających ukończenie Kursu Barmańskiego I stopnia. 

Dokument stwierdzający nabycie nowej wiedzy i umiejętności z pewnością będzie poważnym atutem młodych hotelarzy w trakcie poszukiwania zatrudnienia po ukończeniu nauki w technikum, gdyż zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji znacznie wykraczających poza wiedzę hotelarską. 

Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki uczestnictwu uczniów w projekcie pt. "Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim" realizowanego przez Powiat Łukowski współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12. 4 Kształcenie zawodowe.

Szkolny koordynator projektu

Paweł Salamończyk
Galeria