UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”

2 września 2019 r. społeczność Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny 2019/2020. Dyrektor szkoły, p. Krzysztof Okliński, serdecznie powitał grono pedagogiczne, pracowników szkoły, zaproszonych gości, a w szczególności uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Omówił także kwestie organizacyjne, podkreślając, że w  nowym roku szkolnym przyjęliśmy uczniów klas I do 12 oddziałów, a naszym dużym sukcesem organizacyjnym jest kształcenie w systemie jednozmianowym. 

W czasie uroczystości głos zabrał również p. Janusz Kozioł – Wicestarosta Powiatu Łukowskiego, który życzył młodzieży i nauczycielom wielu sukcesów dydaktycznych w nowym roku szkolnym oraz pogratulował wysokich wyników egzaminu maturalnego osiągniętych przez naszych absolwentów w maju 2019 r. 

Ważnym momentem uroczystości było także uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wystąpienie z tej okazji przygotował Dyrektor Szkoły. Następnie głos zabrała p. Agata Skwara, która przypomniała najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i szkole. 

Uroczystość zakończyła się życzeniami wielu sukcesów kierowanymi do młodzieży i grona pedagogicznego.

 A Wy Drodzy Uczniowie, pamiętajcie, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, oby więc nauka w nowym roku szkolnym stała się waszą kolejną lekcją życia.


Galeria