Warsztaty on-line „Przy królewskim stole o historii i kulturze”

20 maja 2020 r. 27 uczniów z klas: I THGA, I TH, I TK, II TK, II WB, III TK uczestniczyło w zdalnych zajęciach warsztatowych na temat  „Przy królewskim stole o kulturze i historii”, które poprowadziły:  p. Anastazja Bierzgalska i p. Martyna Przedpolewska - rekonstruktorki historyczne z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Tematyka muzealnej lekcji on-line dotyczyła, m.in. zasad savoir-vivre‘u, etykiety dworskiej, obyczajów przy stole, jakie panowały za czasów króla Jana , elementów kultury spożywania posiłków i historii sztućców. Ponadto młodzież naszej szkoły zdobyła praktyczną wiedzę na temat, jak usadzić gości przy stole i o czym nie powinno się rozmawiać,  spożywając posiłki w gronie rodziny czy też  znajomych. Uczestnicząc w warsztatach, uczniowie rozwiązywali interaktywne quizy i zagadki. W imieniu prowadzących zajęcia  zapraszamy wszystkich do wirtualnego zwiedzania wilanowskiej placówki muzealnej  i lektury interesujących artykułów dotyczących dziedzictwa narodowego, historycznego i kulinarnego.

Przedsięwzięcie zorganizowały: p. Joanna Pucyk, p. Anna Przeździak i p. Agata Krasuska-Skiba.