WIELOKULTUROWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Spotkanie ze studentkami: Madaliną i Sanduniką było dla uczniów ciekawą przygodą. Młodzież mogła poznać kulturę Rumunii i Sri Lanki bez konieczności wyjazdu za granicę. Oprócz ciekawych lekcji przeprowadzonych przez wolontariuszki w szkole, odbyły się także różnorodne spotkania i zajęcia pozalekcyjne. Wśród dodatkowych atrakcji można wymienić: wizytę w Grocie Solnej i w Muzeum Regionalnym w Łukowie, zmagania sportowe w kręgielni oraz udział w koncercie muzyki włoskiej w Łukowskim Ośrodku Kultury. Ponadto goście zostali zapoznani z literaturą polską oraz historią naszego kraju, mieli okazję uczestniczyć w Festiwalu Pierogów oraz w warsztatach carvingu. Madalina i Sandunika wzięły także udział w konferencji z okazji 15-lecia utworzenia klas integracyjnych w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie. 

Koordynatorem projektu był nauczyciel języka angielskiego- p. M.Goławska.

Organizatorami projektu byli nauczyciele Zespołu Nauczycieli Języków Obcych: p.A. Rychta, p. A. Krasuska-Skiba, p. I. Świć, p. S. Broński, p. M. Leszkowicz i p. R. Kurek.

Nauczyciele wspierający realizację projektu: p.A.Cichosz, p.E.Kruger, p. I. Kalczewska i p.K. Świderska.

Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych wolontariuszek: Madaliny i Sanduniki za przybliżenie nam informacji na temat Rumunii i Sri Lanki, możliwość rozwijania wrażliwości kulturowej i umiejętności językowych oraz wspólnie spędzony czas.