Wojewódzki Konkurs Wiedzy Gastronomicznej

Uczennice Zespołu Szkół nr 2: Klaudia Gajda z klasy III wb i Ewelina Osińska z klasy II wb  wzięły udział w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Gastronomicznej w Lublinie.

Celem konkursu, który skierowany był  do  uczniów  szkoły  zawodowej i  branżowej, kształcących  się w  zawodzie  kucharz, było: 

rozwijanie zainteresowań uczniów w wybranym zawodzie kształcenia;

konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół województwa lubelskiego na danym etapie kształcenia;

podniesienie poziomu kształcenia zawodowego;

przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje T.06. oraz TG.07

Klaudii i Ewelinie gratulujemy osiągniętych wyników i zdobycia nowych doświadczeń!Galeria