JEDNOŚLADEM BEZPIECZNIE DO CELU

Dla większości osób jazda rowerem jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu i rekreację. Dla innych jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły czy po zakupy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy z roweru, to poruszając się tym pojazdem, należymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Dnia 20 maja 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia  informacyjno-edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Jednośladem bezpiecznie do celu”. Poprowadził je przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łukowie p. Tomasz Borychowski. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań.

Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki.  Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przypominał kierującym jednośladami, że należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i apelował o rozsądek.

Pan Policjant zwracał się zarówno do kierowców, jak i innych użytkowników dróg o szczególną uwagę przy ścieżkach rowerowych. Zaznaczył, że w każdym roku przybywa użytkowników jednośladów, ale też więcej z nich bierze udział w wypadkach i kolizjach. Policjant radził, aby we własnym interesie zadbać o widoczność. Warto nosić elementy odblaskowe, ale też jaskrawe kamizelki i wieczorem mieć dobrze oświetlony rower. Policjant wielokrotnie podkreślał, że każdorazowo rowerzyści i motocykliści przed wykonaniem manewru powinni upewnić się, że inni użytkownicy drogi ich widzą.

Rowerzystom policjant przypominał o obowiązkowym wyposażeniu roweru i korzystaniu z drogi dla rowerów lub pasa ruchu. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Zajęcia dla uczniów zorganizowała pedagog ZS2 p. Anita Olszewska.


MOTOCYKLIŚCI, MOTOROWERZYŚCI, ROWERZYŚCI I KIEROWCY SAMOCHODÓW!

WASZE ŻYCIE I ZDROWIE ORAZ INNYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO 

JEST W WASZYCH RĘKACH.